Projecten

Projecten

Het doel van dit dienstenpakket is het uitvoeren van alle nodige activiteiten om een project te realiseren. Het rapporteren, het geven van feedback aan de projectleider van de klant m.b.t. de voortgang van het project, en alle niet nader opgesomde maar normaal geachte projectactiviteiten, maken eveneens deel uit van de scope van het dienstenpakket.

Grotere wijzigingen aan de dienstverlening dienen projectmatig aangepakt te worden. Het kan gaan om alle wijzigingen, studies, aanvullingen die niet via een Eenvoudige Werkaanvraag kunnen uitgevoerd worden.

HB-plus kan projecten uitvoeren binnen de raamovereenkomst 'Exploitatiegebonden ICT-diensten' of binnen het contract voor 'Ontwikkelingsprojecten'.