Netwerk

Netwerk

Het beheer van netwerkverbindingen tussen de verschillende locaties van de Vlaamse overheid met het internet of naar externe partijen en mobiele netwerken.

Beschikbare netwerkverbindingen
 • VO-WAN: het beheer van alle systemen en datalijnen die deel uitmaken van de backbone.
 • VO-WAN aansluitingen: het beheer van de verbinding tussen het klantennetwerk en de “VO-WAN”-omgeving.
 • Beveiligde aansluitingen van partnernetwerken op het VO-netwerk: omvat de connectiviteit met derde partijen.
 • Beveiligde en beheerde connectie tussen de VO-WAN en het internet: beveiligingsinfrastructuur die nodig is om op een veilige manier te communiceren met het internet en mobiele netwerken (3G/4G).
 • LAN-diensten: beheer van de bekabelde en draadloze netwerken voor toegang van individuele gebruikers in de VO-locaties.
Voordelen
 • 24/24 en 7/7 redundantie en failover-systemen
 • Performante WAN en LAN/WLAN met voldoende capaciteit voor het uitwisselen van digitale informatie tussen entiteiten onderling en tussen entiteiten en hun klanten
 • Maximale integratie met andere VO-entiteiten zodat een uitwisseling van data op een eenvoudige en uniforme manier kan verlopen.
 • Veilige toegang tot bedrijfstoepassingen en -data op elk ogenblik, via diverse toegangskanalen (vaste, draadloze, mobiele verbindingen) en vanaf meerdere types toestellen (smartphones, tablets, laptops, …)
 • Maximaal gebruik van gemeenschappelijke omgevingen (o.a. Vlaamse glasvezelbekabeling) voor een zo laag mogelijke kostprijs
 • Mogelijkheid tot afname van apart virtueel netwerk binnen het gemeenschappelijke fysieke netwerk
 • Uniek contactpunt voor alle incidentenmeldingen en aanvragen m.b.t. netwerkdienstverlening
 • Integratie met andere exploitatiediensten zodat de gebruiker een complete end-to-end dienstverlening ervaart