School1

De kleutertjes noemen hun nieuw schoolgebouw 'ons paleis'.
Jenneke Cauwels
Directrice Sint-Jorisbasisschool