CMDB2

CMDB

Een configuration management database (CMDB) is een opslagplaats van informatie met betrekking tot alle componenten binnen een netwerk. Een CMDB bevat de gegevens van alle Configuratie items (CI) in de infrastructuur van een bedrijf of organisatie.

Alle ambtenaren van de Vlaamse overheid, die gekend zijn in het VO Gebruikersbeheersplatform, hebben toegang tot CMDB2 via de  url: https://cmdb2.vlaanderen.be/ 
 
Aanmelden tot de applicatie gebeurt door middel van ACM-SAML.

Documents