Tijds- en efficiëntiewinst binnen de dienst Homologatie

Auto
Paragraphs

Homologatiecertificaten kunnen voortaan digitaal ondertekend en via een QR-code gecontroleerd worden. Dit levert een aanzienlijke tijds- en efficiëntiewinst op voor zowel fabrikanten als de dienst Homologatie binnen Het Vlaams Huis voor Verkeersveiligheid (MOW).

Wat is een homologatiecertificaat?

Elk voertuig en voertuigonderdeel dat nieuw is, dat wordt verbouwd of ingevoerd uit het buitenland en dat bestemd is voor gebruik op de openbare weg moet gehomologeerd of goedgekeurd worden. Een homologatie is de vaststelling dat een voertuig of voertuigonderdeel voldoet aan alle Europese technische en administratieve eisen.

Maximaal digitaal

HB-plus realiseerde, in opdracht van Het Vlaamse Huis voor Verkeersveiligheid, de nieuwe release van de applicatie ‘Homologatie Voertuigen’ (Fastlane). Deze versie is een aanzienlijke digitale stap voorwaarts, meer dan ooit belangrijk in het COVID-19 tijdperk.

Het gebruik van een digitale zegel werd ingevoerd, waardoor de medewerkers van de dienst Homologatie geen manueel getekende certificaten meer moeten afdrukken en versturen.  De fabrikanten beschikken, na goedkeuring, dadelijk over het certificaat in elektronische vorm met een digitale zegel (zie voorbeeld onder). Door dit exemplaar zelf af te drukken, kunnen ze hun voertuig onmiddellijk technisch laten keuren.

De controlerende instanties kunnen de gegevens raadplegen via de QR-code, die hen rechtstreeks leidt tot het goedgekeurde digitale exemplaar.

Homologatie

 

Sneller en beter

De digitale verwerking van de certificaten is tijd- en plaatsonafhankelijk waardoor de fysieke aanwezigheid van de betrokken medewerkers van de dienst Homologatie niet meer vereist is. Bovendien hoeven ze minder manueel werk te verrichten.

Voor de fabrikanten betekent deze innovatie een tijdswinst tot 5 werkdagen.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij Thomas Serruys (projectleider HB-plus).

Gerelateerde artikels