Presentaties infosessie 'Dataclassificatie, gegevensbescherming en GDPR' beschikbaar

GDPR
Paragraphs

HB-plus en Het Facilitair Bedrijf organiseerden, in samenwerking met V-ICT-OR en Privacy Perfect, een infosessie over dataclassificatie, gegevensbescherming en GDPR. De presentaties die tijdens deze sessie werden gegeven, vind je in het onderstaande artikel terug.

Dataclassificatie

Vlaanderen richtte een adviesorgaan op dat aanbevelingen formuleert voor Vlaamse ondernemingen m.b.t. het classificeren van gevoelige data. Alvorens een categorisatie door te voeren, dien je echter eerst de exacte context en achtergrond van elk type dataklasse te begrijpen met als doel het uitwerken van extra beveiligingsmechanismen per type data.

Johan Smekens, security officer van Het Facilitair Bedrijf, lichtte dit verder toe.

V-ICT-OR catalogus

V-ICT-OR, de Vlaamse ICT Organisatie, investeerde de afgelopen jaren in een projectmatige uitwerking van bepaalde thema’s die leven op het lokale overheidsniveau.

Kurt Pennick en Pascal D’Eer legden uit dat er vanuit het kenniscentrum een basis werd gelegd van samenwerkingsverbanden en bronnen waarop nu kan voortgebouwd worden.

De samengestelde visie naar de nabije toekomst toe focust zich dan ook voornamelijk op de uitbouw van een ambtelijke stuurgroep over automatiseringsprojecten en informatiesystemen, de uitbouw van een competentiecentrum, het eenduidig vertalen van de norm voor informatieveiligheid en het onderzoeken van de mogelijkheden van een standaardisatie gekoppeld aan authentieke gegevensbronnen.

Informatieveiligheid

Sinds de indienstelling van de GDPR-wetgeving stelden veel Vlaamse entiteiten een functionaris voor gegevensbescherming aan die het risicobeleid van een VO in kaart brengt. Vanuit een centrale VO-werkgroep werd een algemeen informatieveiligheidsbeleid opgesteld. Om dit model in uitvoering te brengen is het cruciaal dat de DPO nauw samenwerkt met de ICT en IT Security medewerkers om een succesvol operationeel datamodel te kunnen uitwerken. Met jaren ervaring in deze omgevingen verschafte Nicolas Delcroix meer inzicht in de best practices voor een optimale interne samenwerking.

Automatisatie in Informatieclassificatie

Privacy PerfectDe gegevensverwerking van kritische data verloopt momenteel vaak niet op uniforme of geconsolideerde wijze. Privacy Perfect richtte hun model op de automatisatie van deze gegevensverwerking en wil tijdens deze sessie graag delen hoe dit op een geoptimaliseerde manier kan aangepakt worden.

Documents
Documents
Documents
Documents

Gerelateerde artikels

Wat bedrijven kunnen leren van informatieclassificatie bij de Vlaamse overheid

Datalekken, phishing, spam: 'cybersecurity' zorgt voor tal van uitdagingen voor bedrijven en organisaties. Het Facilitair Bedrijf is het agentschap van de Vlaamse overheid dat het gemeenschappelijke ICT-aanbod uitbouwt voor de hele Vlaamse administratie en bij uitbreiding voor de lokale en provinciale besturen.

Veilig beheer van informatieverwerking via Vo PAM

Het Facilitair Bedrijf (HFB) en HB-plus introduceren de nieuwe bouwsteen Vo PAM (Privileged Access Management) om de entiteiten binnen de Vlaamse overheid te ondersteunen i.k.v. de nieuwe Vo informatieclassificatie en de Europese GDPR (General Data Protection Regulation) richtlijnen, en om ons af te lijnen op de algemene industriële IT veiligheidsnormen (ISO27001).