Omgevingsvergunning ontsloten naar burgerprofiel

burgerprofiel
Paragraphs

Wens je als burger of bedrijf bouw-, verbouw- of sloopwerkzaamheden uit te voeren dan moet je in de meeste gevallen een omgevingsvergunning aanvragen.

Het omgevingsloket is een uitwisselingsplatform voor alle informatie m.b.t. omgevingsvergunningsaanvragen en aanverwante procedures. Vanaf het indienen van de aanvraag tot en met de finale beslissing wordt de communicatie tussen de initiatiefnemer en de overheid via de toepassing ondersteund.

Het omgevingsloket werd onlangs via DOSIS ontsloten naar het burgerloket en het ondernemersloket. Als je een vergunning aanvraagt in het omgevingsloket zal je deze kunnen raadplegen via jouw burgerprofiel, en in het ondernemersloket voor dossiers waarbij je als rechtspersoon betrokken bent.

Vanuit het burgerprofiel, dat een overzicht biedt van al jouw officiële gegevens en overheidszaken, en het ondernemersloket kan je dan doorlinken naar het omgevingsloket om jouw dossier verder te behandelen of op te volgen.

Gerelateerde artikels