Internetabonnement voor thuiswerkers

Internetabonnement
Paragraphs

Je kan, als werkgever, via HB-plus een internetabonnement ter beschikking stellen aan je werknemers op hun thuisadres, voor zowel professioneel als privégebruik. De werknemer kan hierbij kiezen tussen twee types van internetaansluiting, een basis- en een standaardaanbod, aangeboden door Telenet of Proximus.

Omschakelen tussen een basis- en een standaardformule is steeds mogelijk via een werkaanvraag in het HB-pluspuntportaal. Het bedrag dat overeenkomt met het type van internetaansluiting zal automatisch in mindering worden gebracht op de privéfactuur van de werknemer (splitplan) en via HB-plus gefactureerd worden aan de werkgever.

Opgelet: kortingen waar de werknemer recht op had, gelden mogelijk niet meer na toetreding tot het splitplan. Neem contact op met de provider voor meer informatie.

Afname bijkomende providerdiensten

De werknemer blijft vrij in de keuze om bijkomende of meer performante diensten af te nemen - apart of in een pack – maar zal dan zelf de meerkost hiervan moeten betalen via haar of zijn privéfactuur. Volgens de wetgeving komen immers enkel de kosten voor werkgerelateerde diensten (internet en een vaste lijn) in aanmerking voor de korting. De aftrek voor de werkgeversbijdrage blijft beperkt tot de hieronder vermelde bedragen.

Aanbod van Telenet en Proximus

Telenet: Meer informatie over de inhoud van het aanbod van Telenet vind je op https://www2.telenet.be/nl.

Proximus: Meer informatie over de inhoud van het aanbod van Proximus vind je op https://www.proximus.be/nl/id_zwpr_p/particulieren/producten.html. De totale werknemersbijdrage kan variëren in functie van de TV-bundel die je verkiest.

Aanvragen van internetabonnement voor thuiswerker

De werknemer wenst een nieuwe Telenet-aansluiting

 • De werknemer contacteert zijn of haar ICT-verantwoordelijke.
 • De ICT-verantwoordelijke dient een werkaanvraag in voor een nieuwe Telenet-aansluiting.
 • HB-plus verifieert de aanvraag en plaatst de bestelling bij Telenet.
 • Telenet stuurt een e-mail naar de medewerker (de gebruiker) ter bevestiging (dit n.a.v. het tripartite-overeenkomst). Men zal de werknemer vragen of hij of zij reeds een abonnement bij Telenet heeft. Indien de werknemer een nieuwe gebruiker is, moet hier ontkennend op geantwoord worden. 
 • De werknemer ontvangt vervolgens een tweede e-mail met registratiegegevens. Via de webtool van Telenet, waarvan de link wordt meegestuurd met de tweede e-mail, kan de werknemer vervolgens intekenen op het TIP-contract.

De werknemer heeft reeds een Telenet-aansluiting en wens deze over te zetten naar de Vlaamse overheid (Activatie Splitplan)

 • De werknemer contacteert zijn of haar ICT-verantwoordelijke.
 • De ICT-verantwoordelijke dient een werkaanvraag in voor activatie van een splitplan bij Telenet.
 • HB-plus verifieert de aanvraag en plaatst de bestelling bij Telenet.
 • Telenet stuurt een e-mail naar de medewerker (de gebruiker) ter bevestiging (dit n.a.v. het tripartite-overeenkomst). Men zal de werknemer vragen of hij of zij reeds een abonnement bij Telenet heeft. Als bestaande gebruiker moet hier bevestigend op geantwoord worden. De werknemer bewijst dit aan de hand van een account- en een klantnummer. Deze gegevens kunnen worden terugvinden op de Telenetfactuur.

De werknemer wenst een nieuwe Proximus-aansluiting

 • De werknemer contacteert zijn of haar ICT-verantwoordelijke.
 • De ICT-verantwoordelijke maakt een werkaanvraag op voor een nieuwe Proximus-aansluiting.
 • HB-plus verifieert de aanvraag en bestelt de installatie bij Proximus
 • HB-plus bezorgt een link naar een webformulier aan de gebruiker. Hierin staat meer informatie rond de packs. Werknemers die geïnteresseerd zijn in een pack kunnen het webformulier, dat beschikbaar gesteld wordt via deze link, invullen. Zij dienen hierbij hun contactinformatie mee te delen (bij voorkeur een gsm-nummer).
 • Een Proximus medewerker zal vervolgens zo snel mogelijk (van maandag t.e.m. zaterdag tussen 9u en 20u) de werknemer telefonisch contacteren om hem te begeleiden in de keuze van het voor hem meest interessante pack. Tijdens het gesprek zal de werknemer alle noodzakelijke info ontvangen over de verschillende packs, prijzen, voordelen, … Proximus zal de werknemer 5 keer proberen te bellen en eventueel een bericht nalaten. Indien de werknemer niet antwoordt, wordt de aanvraag afgesloten en dient er een nieuwe aanvraag ingediend te worden. Het is niet mogelijk om Proximus zelf te contacteren via het 0800-nummer of de shop. Alle aanvragen dienen via het webformulier bij Proximus terecht te komen.
 • Proximus zorgt voor de aansluiting en de levering en configuratie van de Bbox.

De werknemer heeft al een Proximus-aansluiting en wens deze over te zetten naar de Vlaamse overheid (= activatie splitplan)

 • De werknemer contacteert zijn of haar ICT-verantwoordelijke.
 • De ICT-verantwoordelijke maakt een werkaanvraag op voor Activatie van uw splitplan bij Proximus.
 • HB-plus verifieert de aanvraag.
 • HB-plus bezorgt een link naar een webformulier aan de gebruiker. Hierin staat meer informatie rond de packs. Werknemers, die geïnteresseerd zijn in een pack, kunnen het webformulier, dat beschikbaar gesteld wordt via deze link, invullen. Zij dienen hierbij hun contactinformatie mee te delen (bij voorkeur gsm-nummer).
 • Een Proximus medewerker zal vervolgens zo snel mogelijk (van maandag t.e.m. zaterdag tussen 9u en 20u) de werknemer telefonisch contacteren om hem te begeleiden in de keuze van het voor hem meest interessante pack. Tijdens het gesprek zal de werknemer alle noodzakelijke info ontvangen over de verschillende packs, prijzen, voordelen … Proximus zal de werknemer 5 keer proberen te bellen, en eventueel een bericht nalaten. Indien de werknemer niet antwoordt, wordt de aanvraag afgesloten en dient er een nieuwe aanvraag ingediend te worden. Het is niet mogelijk om Proximus zelf te contacteren via het 0800-nummer of de shop. Alle aanvragen dienen via het webformulier bij Proximus terecht te komen.
 • HB-plus geeft de overname door aan Proximus.
 • Proximus zorgt voor de aansluiting en de levering en configuratie van de Bbox.
Bij wijziging van uw facturatiegegevens (adres, factuurbedrag, ...)

Indien de werknemer verhuist of indien zijn of haar persoonlijke gegevens aangepast moeten worden, kan een bevoegde persoon gebruik maken van de werkaanvraag “Aanpassen gebruikersinformatie bij splitplan”. HB-plus zorgt er vervolgens voor dat de nodige aanpassingen worden doorgevoerd in de systemen van de provider, met behoud van het bestaande splitplan.

Bij wijziging van producten (wijziging type internetabonnement, ...)
 • Proximus: neem contact op met Proximus via het gratis nummer 0800 22 800.
 • Telenet: neem contact op met de dedicated helpdesk voor alle TIP-gebruikers van Telenet: 015/333 748, 0800 66 046 of 015/666 666. Voor escalaties kan u terecht bij Wendy De Meyer op het nummer 0499 77 21 12.
  Contact
  • Voor vragen m.b.t. de werkaanvragen kan je terecht bij werkaanvraag@vlaanderen.be.
  • Voor informatie over de diensten van de internetdiensten kan je contact opnemen met de providers:
   • Proximus: 0800 22 800 of via een Proximus contactpunt - voor technische problemen met Internet, Proximus TV, Vaste lijn of GSM of informatieve vragen over de reeds geïnstalleerde producten Internet, Proximus TV, Vaste lijn of GSM in het pack.
   • Telenet: 015/333 748, 0800 66 046 of via een Telenet contactpunt - voor al uw vragen over aansluitingen, verhuizen, facturatie ...

  Gerelateerde artikels