Intelligente automatisatie van business processen

RPA
Paragraphs

Veel repetitieve administratieve taken kunnen geautomatiseerd worden door het invoeren van robottechnologie, beter gekend als RPA (Robotic Processing Automation). Aangestuurd door de ambtenaar, kan de robot snel en efficiënt deze taken overnemen en bergen achterstand wegwerken.

Dit is echter nog maar de eerste stap. Naarmate de taken complexer worden, kunnen er ook slimmere technologieën worden toegepast. Zo is het mogelijk om automatisch gestructureerde data uit formulieren te halen en te verwerken.

Ultiem kunnen we ook het beslissingsproces automatiseren. Machine Learning kan helpen om beslissingen voor te bereiden voor eenvoudige aanvragen. De ambtenaar zal dan inzage krijgen in hoe de beslissing tot stand kwam en behoudt het laatste woord.

Maturiteitsmodel

HB-plus (DXC) ontwikkelde een maturiteitsmodel om een organisatie te ondersteunen bij het omvormen tot een intelligent geautomatiseerde organisatie. Dit proces bestaat uit vier grote stappen, horizonten genoemd.

RPA

Horizon 1: Basisautomatisatie

Hierbij worden processen geautomatiseerd aan de hand van RPA of zeer eenvoudige chatbots. Voorbeelden van dergelijke processen zijn een lijst van veel gestelde vragen of eenvoudige scenario’s die omgezet worden in een chatbot.

Een chatbot, een samenvoeging van het woord 'chat' en 'robot', is een geautomatiseerde gesprekspartner.. De bekendste binnen de Vlaamse overheid is Fred, een chatbot (ontwikkeld door Het Facilitair Bedrijf) waarin je als medewerker van de Vlaamse overheid een broodje kan bestellen, het menu zien en meer info krijgen over de allergenen in de gerechten.

RPA staat voor Robotic Process Automation en laat toe om repetitieve processen te automatiseren

RPA is eigenlijk een soort van softwarerobot die op een computer geïnstalleerd wordt, en de muis en toetsenbord hanteert zoals een mens deze zou gebruiken. Op deze manier voert de software de repetitieve handelingen uit.

Horizon 2: Enhanced Automation

In deze fase worden meer ingewikkelde processen geautomatiseerd.  Hier wordt een stap gezet naar iets complexere automatisaties dan in horizon 1 waarbij complexe documenten geïnterpreteerd kunnen worden.

Process mining maakt eveneens deel uit van Horizon 2. Dit is een mathematische manier om te bepalen welke processen geautomatiseerd kunnen worden en waar de mogelijke knelpunten zitten. Dit gebeurt door de logs van bestaande systemen te analyseren en te zoeken naar terugkerende patronen.

Na identificatie van de processen worden ze op ‘agile’ wijze, sprint voor sprint, en in nauwe samenwerking met de klant, geautomatiseerd.

Horizon 3: Cognitive automation

Voor het automatiseren van meer abstracte en complexe processen wordt er gebruik gemaakt van intelligente ’diensten zoals Machine Vision, tekstherkenning, vertalingsdiensten en document analyse die beschikbaar zijn op grote platformen zoals Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) of Google Cloud. Deze intelligente diensten kunnen eenvoudig gekoppeld worden aan de robots om deze naar een hoger niveau te tillen.

Horizon 4: Intelligent horizont

Horizon 4 is de fase waar we de komende jaren naartoe groeien. Dit in tegenstelling tot Horizonten 1 tot 3, die momenteel reeds gerealiseerd kunnen worden.

Hierbij zal de software zelf kunnen ‘begrijpen’ hoe het proces in elkaar zit, zal het acties kunnen uitvoeren en achteraf de consequenties van zijn acties begrijpen en daar op verder bouwen.

Meer info

Voor meer info kan je contact opnemen met Lothar Verledens en Joris Bijnens of de presentatie raadplegen van de infosessie ‘Intelligent Automation’ die HB-plus gaf in september 2019.

Gerelateerde artikels