eDelta uitgebreid met randapplicaties

eDelta
Paragraphs

eDelta is een toepassing voor het registreren en opvolgen van overheidsopdrachten, ontwikkeld door het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW).

Waarom eDelta gebruiken?

Via de toepassing kan je je opdracht van ontwerp tot uitvoering opvolgen. Alle informatie over het dossier, bv. opvolging van prestaties en facturen, wordt centraal beheerd in één tool.

eDelta is bovendien geïntegreerd met financiële systemen van de Vlaamse overheid (bv. Orafin) en is gekoppeld aan een datawarehouse, eRio genoemd, om rapporten te bouwen met gegevens die uit eDelta en de financiële systemen komen.

De toepassing wordt volledig beheerd op de Vlaamse Private Cloud (VPC) en het ‘deployen’ gebeurt met behulp van Lambda. Toegang tot de applicatie wordt geregeld via het Toegangs- en gebruikersplatform van Het Facilitair Bedrijf.

Er is tevens een ‘dedicated’ eDelta helpdesk beschikbaar.

Wie maakt gebruik van eDelta?

1800 personen maken momenteel gebruik van eDelta, met dagelijks een bezoekersaantal van ongeveer 300 medewerkers.

Departement MOW, Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), De Vlaamse Waterweg, De Werkvennootschap, Het Facilitair Bedrijf (HFB), en Agentschap Natuur en Bos (ANB) , maken reeds gebruik van de uitgebreide opvolging in eDelta. Daarnaast zijn er heel wat entiteiten die een vereenvoudigde opvolging gebruiken, zeg maar een eDelta lightversie. Op termijn zal mogelijk elke entiteit binnen de Vlaamse overheid zich aansluiten.

Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de entiteiten, voerde HB-plus impactanalyses uit. Hierbij werden entiteiten bevraagd naar hun wensen m.b.t. eDelta. Als resultaat werd het facturatieproces vereenvoudigd en ondersteund met taakbeheer en werden bv. gunningscriteria en herhalingsopdrachten toegevoegd. Het invullen van de resterende wensen zal echter tijd en budget in beslag nemen.

Randapplicaties

Doorheen de jaren is eDelta een erg uitgebreide, complexe, maar ook gebruiksvriendelijke toepassing geworden. Gedurende de afgelopen jaren werd er eveneens een aantal randapplicaties in gebruik genomen waarbij bepaalde gegevens van eDelta via een servicebus naar de randapplicaties en terug worden gestuurd, bv. Bestekbewerker, Verwijlintresten, Postenboek. Bij deze applicaties worden gegevens uit eDelta gehaald wat de gebruiksvriendelijkheid sterk verhoogd.

Dankzij de toepassing ‘Verwijlintresten’, die gekoppeld is aan eDelta, werd de achterstand in het uitbetalen van verwijlinteresten helemaal weggewerkt. Daarenboven werd ook het bedrag aan te betalen verwijlintresten drastisch geminderd door opvolging via eRIO-rapporten die de informatie uit eDelta, de financiële systemen en Verwijlintresten combineren.

In 2019 worden twee nieuwe applicaties in gebruik genomen. De eerste is Motor (MOW-takenoverzicht) waarmee dossierbeheerders, die dossiers in eDelta beheren, taken kunnen uitsturen naar hun collega’s i.p.v. via bv. e-mail te werken. De historiek van deze taakbedeling kan eveneens volledig in eDelta worden opgevolgd.

Een tweede toepassing is e-Contracting. Dit is een e-loket voor het elektronisch uitwisselen tussen opdrachtnemer en aanbesteder van administratieve dossierstukken, zoals schuldvorderingen en factuuraanvragen, contractwijzigingen, e.d.

De eerste toepassing is sinds maart in gebruik, een eerste versie van de tweede toepassing wordt eind september verwacht.

Meer informatie

Voor meer informatie over eDelta kan je terecht bij Koen Toebat (HB-plus MOW programma manager), Vicky Vleugels (HB-plus MOW project manager), Luc Van Dijck (HB-plus programma coördinator) of Veerle Verhulst (MOW) of kan je https://overheid.vlaanderen.be/edelta raadplegen.

Gerelateerde artikels