Databank Taaltelefoon helemaal vernieuwd

Taaltelefoon
Paragraphs

De Taaltelefoon, de taaladviesdienst van de Vlaamse overheid, beantwoordt via telefoon, e-mail en sociale media vragen over spelling, woordgebruik, grammatica, uitspraak en tekstconventies. De Taaltelefoon heeft ook een uitgebreide website met taaladviezen: www.taaltelefoon.be.

Modernisering van de databank voor de Taaltelefoon

De dienstverlening van de Taaltelefoon wordt verzorgd door het team Taaladvies, dat deel uitmaakt van het Departement Kanselarij en Bestuur. Het team slaat sinds 2003 alle taalvragen en de gegeven antwoorden op in een databank. Die databank is de voorbije maanden helemaal vernieuwd en ook nog verder geautomatiseerd. De toepassing werkt nu sneller en is heel wat gebruiksvriendelijker voor de taaladviseurs.

Technische aanpassingen

Als eerste stap heeft HB-plus de toepassing naar de cloudomgeving Virtual Private Cloud (VPC) gebracht.

Er is een webservice ontwikkeld tussen het vraagformulier op de website en de databank. Taalvragen die via het webformulier worden gesteld, worden nu rechtstreeks in de databank opgeladen.

Er is ook een rapporteringsmodule toegevoegd en de toepassing is nu ontsloten via het toegangs- en gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid (ACM/IDM).

Verder heeft ook de website van de Taaltelefoon een nieuwe look-and-feel gekregen. Dat was naar aanleiding van de campagne Heerlijk Helder, die vorig jaar in november is gestart.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je terecht bij Els Beirnaert.

Els Beirnaert
Els Beirnaert
Project manager