Correcte uitvoeringsmethode PPS-project selecteren via website

Project
Paragraphs

PPS-netwerk Vlaanderen is een initiatief van het Vlaams Kenniscentrum PPS dat een kennisdelingsnetwerk wil vormen voor alle ambtenaren die interesse tonen in PPS (Publiek-Private Samenwerking).

PPS is een van de mogelijke instrumenten om publieke investeringen te realiseren. Bij een PPS werkt een overheid samen met een of meerdere privébedrijven om een project te realiseren. Het kan gaan om het bouwen van publieke infrastructuur, zoals wegen, bruggen of tunnels, maar ook publiek vastgoed zoals scholen, bibliotheken of sportinfrastructuur.

Via de website www.pps-netwerk.vlaanderen worden de geïnteresseerde ambtenaren op de hoogte gehouden van activiteiten die georganiseerd worden, en vinden ze documenten en profielen die helpen bij het verder ontwikkelen van hun PPS-kennis.

Het Vlaams Kenniscentrum PPS maakt deel uit van Agentschap Informatie Vlaanderen. Op hun vraag integreerde HB-plus de tool “Afwegingskader Uitvoeringsvormen (AUV)” in de PPS-website.

Via deze Exceltool kan de geschiktheid van een uitvoeringsmethode voor een project onderzocht worden aan de hand van specifieke en gerichte vragen. Na het invullen van de test verschijnt er voor de verschillende uitvoeringsvormen een procentuele score. De resultaten worden eveneens automatisch doorgestuurd naar het kenniscentrum PPS.

Het project werd gerealiseerd in samenwerking met het Drupalteam HB-plus.

Voor meer informatie kan u terecht bij het Kenniscentrum PPS of HB-plus.

Gerelateerde artikels