Contactpersonen binnen HB-plus

Conactpersonen
Paragraphs

De inrichting van HB-plus binnen de raamovereenkomst "Exploitatiegebonden ICT-diensten" is gebaseerd op verdere automatisatie, zelfbediening en een beperkte HB-plus organisatie. Dit moet leiden tot een efficiëntere manier van werken en lagere kosten voor de Vlaamse overheid.

Zo houdt de nieuwe overeenkomst ook in dat Het Facilitair Bedrijf (HFB) het “relatiebeheer” met de diverse klanten zal verzorgen, waardoor de klantenbeheerders van HFB het eerste aanspreekpunt worden voor de ICT-dienstverlening. Vragen over het verder evolueren van het diensten portfolio, nieuwe diensten enz ... worden met HFB-klantenbeheerders besproken.

Servicedesk

Bij problemen met de HB-plus diensten (incident, eenvoudige werkaanvraag, ...) kan je een incident melden bij de servicedesk (02/553 9000). De servicedesk beschikt over de nodige toegangen tot de HB-plus systemen om de gebruiker te informeren over zijn/haar incident of werkaanvraag.

Indien het reguliere kanaal (servicedesk) geen voldoening biedt, kan een escalatie bij de Servicedesk gelogd worden. De escalatiemanager informeert vervolgens de verantwoordelijke HB-plus teams en de gebruiker wordt gecontacteerd voor verdere opvolging en oplossing van de escalatie.

Contacten per dienst

Voor vragen over de HB-plus diensten, of indien de escalatie via de Servicedesk geen voldoening biedt, kunnen onderstaande dienstverantwoordelijken gecontacteerd worden. Gelieve deze medewerkers enkel te contacteren na escalatie bij de Servicedesk of voor vragen over bestaande diensten.

Bij afwezigheid van een contactpersoon, wordt de gegevens van zijn of haar tijdelijke vervanger vermeld in het Outlook afwezigheidsbericht van de contactpersoon.Voor vragen over de HB-plus diensten, of indien de escalatie via de Servicedesk geen voldoening biedt, kunnen onderstaande dienstverantwoordelijken gecontacteerd worden. 

Bij afwezigheid van een contactpersoon, wordt de gegevens van zijn of haar tijdelijke vervanger vermeld in het Outlook afwezigheidsbericht van de contactpersoon.

 • Directie: Marc Stassyns (Algemeen directeur) – 0475/491901
 • Communicatie: Joelle Boon (Communicatieverantwoordelijke) – 0479/945960
 • Financieel beheer: Elly Dekens (Beheerder Financieel Beheer) – 0477/871799
 • Klantenbeheer:
  • Ingeborg Van de Vijver (Algemeen aanbod met specialisatie in datacenterdiensten, programma-applicaties en infrastructuur) – 0475/622170
  • Erik Vidal (algemeen aanbod met specialisatie in werkplekdiensten, programma infrastructuur) – 0495/592932
 • Programmabeheer Infrastructuur: Erik Hendrix (Programmabeheerder Infrastructuur) – 0495/592855
 • Programmabeheer Toepassingen: Gert Van den Brande (Programmabeheerder Toepassingen) – 0477/871715
 • Werkaanvragen: Stefanie Böttcher (Escalatiepunt Eenvoudige Werkaanvragen) – 0472/348247
 • Subcontracten en aankoopbeheer: Geert Vanden Broeck (Beheerder Subcontracten en aankoopbeheer) – 0495/592795
 • Offertebeheer:
  • Raf Ribbens (Offertebeheer Toepassingen, datacenterdiensten) – 0477/458794
  • Evert Van Bergen (Offertebeheer Infrastructuur, werkplekdiensten) – 02/2025182
  • Kwaliteitsbeheer: Vanessa Vandersteen (Kwaliteitsbeheer, risicobeheer en klachten) – 0478/471192
  • Veiligheidsbeheer:
   • Renaud Dubois (Security Manager) – 0474/179945
   • Rolf Coucke (Security Officer)
 • Exploitatiediensten: Lieven Bruers (Exploitatiebeheerder) – 0478/876100
 • Datacenterdiensten:
 • Servicedesk:
 • Werkplek- en Netwerkdiensten:
  • Tom De Wée (Operationeel beheer Werkplek- en Netwerkdiensten) – 0485/613959
  • Tom De Wée (Service Delivery Manager Werkplekdiensten, Netwerk en Veiligheid) – 0485/613959
 • Wijzigingsbeheerwijzigingsbeheer@hbplus.be

Je kan eveneens contact opnemen met HB-plus via het algemeen e-mailadres: info@hbplus.be.