Trefdag Digitaal Vlaanderen

Datum

Locatie

ICC Gent

Informatie Vlaanderen organiseert op 28 november een Trefdag met 'Digitaal Vlaanderen' als centraal onderwerp. Het agentschap wil de samenwerking op het vlak van gegevensaanmaak, -beheer en -deling bevorderen en regelen, zowel tussen overheidsdiensten onderling als tussen overheden, burgers en bedrijven. 

Kom zeker even langs bij de stand van HB-plus of schrijf je in voor onze presentatie: 'Het uitbouwen van een digitaal platform voor overheidsdiensten'.

Hierbij gaan we dieper in op het feit dat ook overheden, in navolging van de industrie, de vraag en het aanbod van diensten en partijen samenbrengen op een platform. Via digitale platformen vinden allerlei partijen (burgers, bedrijven, middenveldorganisaties, andere instellingen, etc.) sneller hun weg naar de juiste dienstverlening. De aanvraag en opvolging van de betreffende dienst wordt geintegreerd op een digitale manier.

Men kan creatief omgaan met het openstellen van functionaliteiten aan derden die deze mee verwerken in hun dienstverlening. Zo is er “no wrong door” meer om je diensten aan te bieden. Maar dit in goede banen leiden, vereist een goede opzet van de architectuur.

In deze sessie licht HB-plus toe wat een digitaal platform voor de overheid betekent, wat het voor jouw entiteit kan betekenen, waarom het meer is dan technologie, wat de voordelen zijn en hoe je dit aanpakt. Welke technologie is er voorhanden om een platform goed op te zetten?

We lichten een aantal voorbeelden toe van trendsettende entiteiten die een platformmodel uitwerken.

Samen doorlopen we de stappen van idee tot implementatie en hoe Cloud en Software As A Service het opzetten van een platform kunnen versnellen.

Inschrijven voor de Trefdag en onze presentatie kan via de webpagina van Informatie Vlaanderen: https://overheid.vlaanderen.be/trefdag-digitaal-vlaanderen/programma-tdv19.