Verbeteringen HB-pluspuntportaal

Bestelportaal
Paragraphs

Het team, verantwoordelijk voor het HB-pluspuntportaal, voerde een aantal verbeteringen uit aan het bestelportaal. Hieronder een korte samenvatting van de ondernomen acties.

Snellere werking HB-pluspuntportaal

Eind oktober ontving HB-plus meldingen over de traagheid van het bestelportaal. Er werd een grondig onderzoek gestart en met hulp van onze experten werd een oplossing gevonden. Deze werd op 4 december 2019 geïmplementeerd. 

HB-plus voerde vooraf succesvolle testen uit. Gezien het complex gegeven van deze oplossing, wou HB-plus zich er immers van verzekeren dat andere (werkende) functionaliteiten van het portaal niet negatief zou beïnvloed worden door de aanpassingen.

Aanpassing lay-out van de subcategorieën

HB-plus voerde een optimalisatie van de navigatie uit d.m.v. een insprong van de subcategorieën.

HB-pluspuntportaal

Uitbreiding van het formulier voor aanvraag van een niet-persoonsgebonden mailbox in O365
  • Toevoeging van een nieuwe sectie ‘Groepen’, met daarin extra velden die je toelaten om de naam van de groep op te geven. Je krijgt tevens een preview van de gekozen groepsnamen van de mailboxen die worden aangemaakt.

HB-pluspluntportaal

  • Mogelijkheid om naast personen ook groepen als ‘eigenaar’ van de mailbox toe te voegen

HB-pluspuntportaal

 

 

Verbetervoorstel m.b.t. ‘Aanmaak 1 tot 10 externe contacten’

Verduidelijking van het veld "alias prefix".

HB-pluspuntportaal

Wijziging van een gedeelde mailbox met eigen gebruikersnaam en paswoord (PSM) is niet mogelijk zonder dat er (verplicht) eigenaars of leden moeten worden opgegeven

Dit werd rechtgezet. Het is nu mogelijk om een of meerdere attributen van een PSM te wijzigen zonder dat er eigenaars of leden moeten worden opgegeven.

Gerelateerde artikels