Regieprestaties voor Werkplekdiensten bestelbaar

Werkplekdiensten
Paragraphs

De regieprestaties voor Werkplekdiensten, ingeregeld via een voorakkoord met Het Facilitair Bedrijf, zijn vanaf nu bestelbaar.

Wat houdt het in?

Je kan prestaties in regie voor de werkplekdiensten afnemen voor ad hoc aanpassingen en activiteiten die buiten de gewone terugkerende activiteiten van de exploitatie vallen en geen projectmatige aanpak vereisen. Deze prestaties moeten betrekking hebben op de omgevingen die door HB-plus, i.k.v. de Werkplekdiensten, worden beheerd.

Aankoop van ICT-producten is niet mogelijk via de regieprestaties voor Werkplekdiensten.

Hoe bestellen?

Neem contact op met de Service Delivery Manager Werkplekdiensten van HB-plus (Serge Dewit of Tom De Wée) indien je gebruik wenst te maken van deze dienst.

Zij duiden vervolgens een coördinator aan die jou zal begeleiden gedurende het ganse project. De coördinator zorgt voor de initiële opzet in Wonder en stelt een planning op in overleg met jou en volgens het beschikbare budget.

Opvolging

Maandelijks ontvang je een factuur (na goedkeuring van de PV van oplevering) met een overzicht van de geleverde diensten en gepresteerde uren. Indien nodig kan er op elk moment een budgetverhoging besproken worden via de coördinator.

Gerelateerde artikels