Regieprestaties voor Werkplekdiensten bestelbaar

Werkplekdiensten
Paragraphs

De regieprestaties voor Werkplekdiensten, ingeregeld via een voorakkoord met Het Facilitair Bedrijf, zijn vanaf nu bestelbaar.

Wat houdt het in?

Je kan prestaties in regie voor de werkplekdiensten afnemen voor ad hoc aanpassingen en activiteiten die buiten de gewone terugkerende activiteiten van de exploitatie vallen en geen projectmatige aanpak vereisen. Deze prestaties moeten betrekking hebben op de omgevingen die door HB-plus, i.k.v. de Werkplekdiensten, worden beheerd.

Aankoop van ICT-producten is niet mogelijk via de regieprestaties voor Werkplekdiensten.

Hoe bestellen?

Neem contact op met de Service Delivery Manager Werkplekdiensten van HB-plus (Bart Cober of Tom De Wée) indien je gebruik wenst te maken van deze dienst.

Zij analyseren of dit mogelijk is en hoeveel het zou kosten aan mandagen om de gevraagde oplossing te implementeren.

Welke info heeft HB-plus nodig van jou?
  • Inkooporder
  • Vastgelegd budget
  • Gerechtigde aanvragers
Eenmalige Opzet 

Mail voor de initiële opzet een inkooporder en het bijhorende budget naar PMO.PXS.HBplus@proximus.com. Voor de werkbaarheid vragen we dus niet om per uit te voeren prestatie een nieuw inkooporder te voorzien, maar een door u bepaald vooropgesteld budget te voorzien.

Een coördinator zal na ontvangst van het inkooporder een nieuwe Wonder werkaanvraag (WE17xxxxxx)  aanmaken en je deze communiceren. Op de werkaanvraag worden de geleverde prestaties geboekt en aangeboden.  

Ter referentie, de dagprijs van het profiel Techn./Install. - Werkplekdiensten (ML) is €503,54/dag 

Afroepen van prestaties 

Afroepen van prestaties dienen steeds aangevraagd te worden via PMO.PXS.HBplus@proximus.com waarna het zal opgenomen worden door een coördinator. Gelieve bij elke nieuwe aanvraag steeds jouw werkaanvraag nummer (WE17xxxxxx) te vermelden. Desgewenst kan er voor uitvoering een inschatting van de prestaties voorzien worden. Gelieve dit steeds duidelijk op voorhand aan te geven.  

Opvolging

Maandelijks ontvang je een factuur (na goedkeuring van de PV van oplevering) met een overzicht van de geleverde diensten en gepresteerde uren. Indien nodig kan er op elk moment een budgetverhoging besproken worden via de coördinator.

Gerelateerde artikels