Regieprestaties voor Werkplekdiensten

Werkplek
Paragraphs

De catalogus van HB-plus onder de raamovereenkomst ICT-gebonden diensten wordt aangevuld met de dienst “Regieprestaties voor Werkplekdiensten”. Dit werd formeel vastgelegd in een voorakkoord, afgesloten tussen Het Facilitair Bedrijf en HB-plus.

Voor ad hoc aanpassingen en activiteiten die buiten de gewone terugkerende activiteiten van de exploitatie vallen en geen projectmatige aanpak vereisen, wordt in het ICT-contract de mogelijkheid opgenomen om prestaties in regie af te nemen voor de werkplekdiensten. Deze prestaties moeten betrekking hebben op de omgevingen die door HB-plus, i.k.v. de Werkplekdiensten, worden beheerd.

De aard van de taken die uitgevoerd moeten worden, wordt vastgelegd in een exploitatiedossier. Een raming van de voorziene werktijd en het aantal VTE’s kan vooraf worden afgesproken tussen de klant en HB-plus en de facturatie gebeurt op basis van maandelijkse prestatiestaten die worden goedgekeurd door de klant.

Aankoop van ICT-producten is niet mogelijk via de regieprestaties voor Werkplekdiensten.

De reeds bestaande werkaanvragen ‘Uitvoeren ondersteuning voor werkplekinfrastructuur buiten het standaard - aanbod van hard - en softwareproducten’ en ‘Eenheidsprijs voor het downloaden van een bijkomende licentiegebonden software vanop afstand (via de Distributieserver)’ vervallen. Deze opdrachten zullen immers uitgevoerd kunnen worden als Regieprestatie voor Werkplekdiensten.

 

Gerelateerde artikels