Projecten binnen de raamovereenkomst "Exploitatiegebonden ICT-diensten"

Project
Paragraphs

De Projecten binnen de raamovereenkomst "Exploitatiegebonden ICT-diensten" kunnen betrekking hebben op de dienstverlening (netwerk-, werkplek- of datacenterdiensten), de toepassingen, de hiervoor gebruikte infrastructuur en omgevingen of een combinatie hiervan. 

Ook Onderhoudsprojecten en zuivere Infrastructuurprojecten kunnen via deze dienst geleverd worden. Voor wat betreft applicaties gaat het over het ontwikkelen van nieuwe toepassingen, het in beheer nemen van een nieuwe applicatie of het wijzigen van een reeds beheerde toepassing.

Voorbeelden van projecten binnen de raamovereenkomst "Exploitatiegebonden ICT-diensten"
  • Onderhoud van een toepassing
  • Vernieuwing van bestaande infrastructuur, bv. vernieuwing (refresh) van desktops en laptops
  • Migraties van toepassingen naar een nieuwe omgeving
  • In dienst nemen van toepassingen
  • Uitbreiding van bestaande infrastructuur, bv. uitbreiding storage, cpu, memory, interfaces
  • Ontwikkeling van een toepassing die in exploitatie wordt gehouden
Doel

Het doel van dit dienstenpakket is het uitvoeren van alle nodige activiteiten om een project te realiseren: het rapporteren, het geven van feedback aan de projectleider van de klant m.b.t. de voortgang van het project en alle niet nader opgesomde, maar normaal geachte, projectactiviteiten.

Hoe bestellen?

Een project kan besteld worden via het indienen van een werkaanvraag voor het opmaken van een Projectvoorstel en eindigt bij de oplevering, facturatie en betaling van de laatste projectfase.

Het aanvragen, wijzigen of uitvoeren van een project kan via de raamovereenkomst "Exploitatiegebonden ICT-diensten" besteld worden op basis van de dagtarieven (middelenverbintenis) of als resultaatsverbintenis. De bestelling gebeurt via het bestelportaal waarna je doorverwezen wordt naar de toepassing Wonder. 

Schaalbaar projectmanagement

Schaalbaar projectmanagement laat toe om ICT-oplossingen met bepaalde vereisten op het gebied van bereik, budget en tijd te realiseren, met de meest geschikte aanpak van projectbeheer.

Naargelang het bereik, het risico en de complexiteit van de oplossing kan een verschillende serviceformule van toepassing zijn. Elke serviceformule definieert een aantal werkproducten en activiteiten die deel zullen uitmaken van de fasen 'Plannen', 'Uitvoering' en 'Afsluiting' van de levenscyclus van het project.

Op basis van de specifieke kenmerken van het project bepaalt HB-plus, in overleg met de klant, welke schaalbaarheid van toepassing is om de projectdoelstellingen effectief en efficiënt te realiseren. 

Als regel geldt dat:

  • De formules "Light" en "Basic" enkel toepasselijk zijn op projecten op basis van middelenverbintenissen.
  • Projecten op basis van resultaatsverbintenissen of met partners enkel kunnen uitgevoerd worden onder de formules "Comfort of "Intens".

Gerelateerde artikels