Proces voor het bestellen van regieprestaties werkplekdiensten

Werkplek
Paragraphs

Voor ad hoc aanpassingen en activiteiten die buiten de gewone terugkerende activiteiten van de exploitatie vallen en geen projectmatige aanpak vereisen, werd in het ICT-contract de mogelijkheid opgenomen om prestaties in regie af te nemen voor de werkplekdiensten. Deze prestaties moeten betrekking hebben op de omgevingen die door HB-plus, i.k.v. de Werkplekdiensten, worden beheerd. Aankoop van ICT-producten is niet mogelijk via de regieprestaties voor Werkplekdiensten. 

Een aanvraag indienen

Je kan een aanvraag voor regieprestaties indienen  de gekende Service Delivery Managers HB-plus: Tom De Wée voor O365-, Skype-, Teams-, en SharePointdiensten; en Serge Dewit voor alle andere werkplekdiensten zoals beheer van vaste en mobiele toestellen, software center, printerdiensten, .....

Zij analyseren wat mogelijk is en hoeveel het zou kosten aan mandagen om de gevraagde oplossing te implementeren.

Wat hebben wij na deze fase nodig van jou? 

De onderstaande informatie moet bezorgd worden aan HB-plus:

  • Inkooporder
  • Vastgelegd budget
  • Gerechtigde aanvragers
Eenmalige Opzet 

Voor de initiële opzet verzoekt HB-plus je om een inkooporder en het bijhorende budget te mailen naar PMO.PXS.HBplus@proximus.com.

Voorzie een door jou bepaald vooropgesteld budget (en dus geen nieuw inkooporder per uit te voeren prestatie). Een coördinator maakt, na ontvangst van het inkooporder, een nieuwe Wonder werkaanvraag (WE17xxxxxx)  aan en communiceert deze naar jou. Op deze werkaanvraag worden de geleverde prestaties aangeboden en geboekt.  

Afroepen van prestaties 

Afroepen van prestaties dienen steeds aangevraagd te worden via PMO.PXS.HBplus@proximus.com waarna het wordt opgenomen door een coördinator. Gelieve bij elke nieuwe aanvraag steeds jouw werkaanvraag nummer (WE17xxxxxx) te vermelden. Desgewenst kan er voor uitvoering een inschatting van de prestaties voorzien worden. Gelieve dit steeds duidelijk op voorhand aan te geven.  

Opvolging  

Maandelijks ontvang je een factuur (na goedkeuring van de PV van oplevering) met een overzicht van de geleverde diensten en gepresteerde uren. Indien nodig kan er op elk moment een budgetverhoging besproken worden via de coördinator. 

Gerelateerde artikels