Nieuwe werkaanvragen m.b.t. O365 Teams

Teams
Paragraphs

Het voorakkoord 104, tussen Het Facilitair Bedrijf en HB-plus, omvat de nieuwe dienstverlening m.b.t. Teams met Telefonie, uitgebreidere O365-ondersteuningen en mail-only dienst. In kader van de huidige migratie naar Teams, worden enkele aanpassingen op het HB-plus bestelportaal doorgevoerd.

Het gaat hierbij om o.a. de volgende wijzigingen.

Activatie/deactivatie van een O365-abonnement / Mutatie van een O365-gebruiker

In de gebundelde aanvragen voor ‘Activatie/deactivatie van een O365 abonnement’ en ‘Mutatie van een O365 gebruiker’ werden de items voor ‘Skype voor Bedrijven met telefonie’ vervangen door nieuwe items voor ‘Teams met telefonie’ en ‘Audio Conference’. Ook werden de nodige items toegevoegd voor activatie of deactivatie van de ‘mail-only’ dienstverlening.

Teams
Voorbeeld gebundelde aanvraag voor activatie van een O365 abonnement

Indien je met je entiteit nog niet gemigreerd bent naar Teams, maak je best nog gebruik van de oude Skype-aanvragen. Indien je bijvoorbeeld een O365-abonnement met Skype met Telefonie wenst aan te vragen voor een nieuwe werknemer dien je eerst de werkaanvraag ‘Activatie van een O365-abonnement voor een nieuwe gebruiker’ in en daarna de aanvraag ‘Activatie bedrijfstelefonie op Skype voor Bedrijven in O365’.

Teams met telefonie en/of Audio Conference

Het afzonderlijk activeren of deactiveren van ‘Teams met telefonie’ en/of ‘Audio Conference’ is eveneens mogelijk via een gebundelde aanvraag, terug te vinden onder categorie ‘Aanvragen gerelateerd aan O365 Teams’.

Nieuw: wijzigen belprofiel

Nieuwe aanvraag voor het wijzigen van het belprofiel voor een gebruiker in ‘Teams met telefonie’.

Nieuw: migratie van een ‘O365-abonnement voor uitgebreide functionaliteit’ naar ‘mail-only’

Nieuwe gebundelde aanvraag voor migratie van een ‘O365 abonnement voor uitgebreide functionaliteit’ naar ‘mail-only’ en omgekeerd.

Microsoft licenties

Opnemen van de benodigde Microsoft licenties voor ‘Teams met telefonie’ en ‘Audio Conference’ in de productcatalogus.

Vereenvoudiging van de categoriestructuur

De bestaande categorieën werden herbekeken in functie van het huidige aanbod, en overbodige niveaus in de categoriestructuur werden verwijderd. Hierbij werden o.a. ook alle afzonderlijke categorieën voor gebundelde aanvragen verwijderd. Deze aanvragen kunnen vanaf nu teruggevonden worden in de bovenliggende categorieën.

Inregeling van BYOD voor laptop/desktop

Voortaan is het mogelijk om via de bestaande aanvraag ‘Installatie en configuratie van een laptop/desktop’ een elders aangekocht (of eigen) toestel in beheer te laten nemen. Belangrijk hierbij is dat het om toesteltype dient te gaan dat gelijkaardig is aan een toesteltype uit de ‘Merk en type’ keuzelijst.

Teams

 

Gerelateerde artikels