Mogelijke vertraging uitlevering laptops

Laptop
Paragraphs

Ook HB-plus ontloopt de impact van het Corona (COVID-19)-virus op de productiecapaciteit van de HP-fabrieken in China niet.

Onze huidige voorraad laptops is grotendeels uitgeput, en de levering van onze (aanzienlijke) openstaande bestellingen laat op zich wachten.

Volgens de huidige inschattingen mogen we de uitleveringen verwachten vanaf de maand april 2020. Een vooruitgang t.o.v. de voorspellingen van verleden week.

Het blijft bijgevolg zeer moeilijk of zelfs onmogelijk om per aanvraag mee te delen wanneer de toestellen geleverd zullen worden. De aanvragen zullen behandeld worden volgens het ‘first in, first out’ principe.

Voor projecten blijven we, met de hulp van de betrokken projectmanagers, de situatie op projectniveau opvolgen. Voor grote bestellingen raden we je trouwens ten sterkste aan om via een project te werken.

HB-plus blijft de situatie, samen met HP, nauwgezet monitoren. We bezorgen je een update van zodra we meer nieuws ontvangen.

We verzoeken je echter om alle vaste vooruitzichten m.b.t. types en aantal te bestellen toestellen zo snel mogelijk door te geven. HB-plus plaatst vervolgens asap de bestelling bij HP, zodat deze prioritair afgehandeld kunnen worden.

Gerelateerde artikels