HB-plus op Trefdag Digitaal Vlaanderen

Trefdag
Paragraphs

Het agentschap Informatie Vlaanderen organiseerde op 28 november 2019 de Trefdag DigitTrefdagaal Vlaanderen in Gent. Ze verwelkomden maar liefst 2.407 deelnemers!

Ook HB-plus was aanwezig met een stand en kreeg tijdens de ochtend bezoek van minister-president Jan Jambon. 

HB-plus stelde er tevens twee (Engelstalige) whitepapers voor: 'Five enablers to support the transformation toward a digital government organization' en 'How to become a  data-driven government organization'.

Beide documenten zijn hieronder te raadplegen.

Presentatie 'Digitaal Platform'

Luc Vanbecelaere gaf tijdens de Treddag een presentatie over het uitbouwen van een digitaal platform voor overheidsdiensten. 

Ook overheden brengen, in navolging van de industrie, de vraag en het aanbod van diensten en partijen samen op een platform. Via digitale platformen vinden allerlei partijen (burgers, bedrijven, middenveldorganisaties, andere instellingen, etc.) sneller hun weg naar de juiste dienstverlening. De aanvraag en opvolging van de betreffende dienst wordt geintegreerd op een digitale manier.

Men kan creatief omgaan met het openstellen van functionaliteiten aan derden die deze mee verwerken in hun dienstverlening. Zo is er “no wrong door” meer om je diensten aan te bieden. Maar dit in goede banen leiden, vereist een goede opzet van de architectuur.

In deze sessie ging HB-plus dieper in op wat een digitaal platform voor de overheid betekent, wat het voor jouw entiteit kan betekenen, waarom het meer is dan technologie, wat de voordelen zijn en hoe je dit aanpakt. Welke technologie is er voorhanden om een platform goed op te zetten?

We lichtten een aantal voorbeelden toe van trendsettende entiteiten die een platformmodel uitwerken.

Samen werden de stappen doorlopen van idee tot implementatie en hoe Cloud en Software As A Service het opzetten van een platform kunnen versnellen.

De volledige presentatie vind je hieronder. 

Documents
Documents