HB-plus neemt deel aan wedstrijd 'API van het jaar'

api
Paragraphs

Informatie Vlaanderen organiseert voor de allereerste keer de wedstrijd 'API van het jaar'.  De winnaars worden bekend gemaakt op woensdag 27 november 2019, de vooravond van de Trefdag Digitaal Vlaanderen.

Een van de partners van HB-plus, DXC Technology, neemt met het project Sipar2 deel aan de wedstrijd. 

Webtoepassing van de Vlaamse Justitiehuizen

De Sipar2-toepassing, met Bart Lemmens als projectverantwoordelijke, is een webtoepassing voor de opvolging van justitiablen en mandaten binnen de Vlaamse justitiehuizen.

Ze wordt o.a. gebruikt door de Vlaamse jusitieassistenten voor het genereren en beheren van verslagen over de mandaten naar opdrachtgevers toe. Deze verslagen worden gegenereerd met gegevens uit de Sipar2-databank en verder aangevuld door de justitieassistenten. De verslagen zijn Microsoft Wordbestanden.

Het project dat ingediend wordt in de categorie "beste implementatie van een API" betreft de WOPI-integratie van de Sipar2-toepassing met Microsoft Office Online Server. Hierdoor is het mogelijk om de verslagen en andere MS Office documenten die bewaard worden in de Sipar2-databank, binnen de Sipar2-toepassing te bekijken en te bewerken in de browser met Office Online. De gebruiker navigeert hiervoor naar het te bekijken of bewerken document in de Sipar2-toepassing en kan het document bekijken en bewerken zonder de context van de Sipar2-toepassing te verlaten.

Office Online biedt de gebruiker een vertrouwde userinterface (Word, Excel of Powerpoint online). Wijzigingen aan documenten worden in real-time opgeslagen in de Sipar2 databank. Daardoor is het niet langer nodig om de documenten te downloaden, te bewerken in de desktopversie van Word, Excel of Powerpoint en vervolgens opnieuw te uploaden in de juiste dossier context in de Sipar2 toepassing. De tijdswinst die dit oplevert is aanzienlijk.

Verhoogde gebruiksvriendelijkheid en tijdswinst

De belangrijkste troeven zijn een verhoogde gebruiksvriendelijkheid en tijdswinst.

In de veronderstelling dat het wijzigen van een document 1 minuut tijdswinst oplevert en een medewerker 4 documenten per dag bewerkt, levert dit voor een medewerker 70 minuten per maand op.

Gebruikers hoeven nu de documenten niet meer te downloaden om ze te bekijken of aan te passen. Aangepaste documenten worden nu real-time in de Sipar2 databank opgeslagen.

Doordat men niet meer kan vergeten om aangepaste documenten opnieuw te uploaden, wordt vermeden dat documenten en verslagen her en der verspreid zitten op pc's van eindgebruikers.

Gerelateerde artikels