Drupaltoepassingen goedkoper en frequenter updaten met Lambda

Applicatie
Paragraphs

Lambda is een letterwoord voor “Lean AutoMated Build and Deployment of Applications”. Het is een platform waarop toepassingen ontwikkeld worden d.m.v. ‘Automatic Build and Deploy’. Lambda zorgt ervoor dat uw toepassing volledig automatisch uitgerold wordt naar de productieomgeving.

Lambda voor Drupaltoepassingen

Sinds kort kan je gebruik maken van Lambda voor Drupaltoepassingen die beheerd worden door HB-plus. Nieuwe versies van de toepassingen frequenter en goedkoper in productie brengen? Installeren van veiligheidspatches en maandelijkse updates van Drupal- bibliotheken zonder bijkomende kosten? Automatische testen bij elke wijziging van de toepassing en updates op de ontwikkeling-, test- en integratie- en productieomgeving? Dat is nu allemaal mogelijk met Drupal-Lambda!

Voordelen voor jou

Met Drupal-Lambda kan je sneller, meer en goedkoper releasen. De kans op menselijke fouten wordt uitgesloten door gebruik te maken van geautomatiseerde processen en testen. Bovendien blijft je toepassing steeds up-to-date (binnen hetzelfde major versienummer van Drupal).

Het is tevens mogelijk om te werken in veel meer en veel kleinere iteraties om zo de ontwikkelde features sneller op te leveren.

Het HB-plus aanbod

Drupal-LAMBDA wordt door HB-plus aangeboden als een all-inclusive model waarvoor:

  • Een initiële opzet van 1,5 mensdag vereist is en
  • Een vaste maar eventueel jaarlijks herzienbare bijdrage gevraagd wordt via de maandelijkse AMaaS (C1).

Deze bijdrage dekt de kostprijs van het onbeperkt aantal releases, patches of updates.

In de prijs is niet voorzien:

  • Het oplossen van codeproblemen die ontstaan of ontdekt worden tijdens het installeren van de patches
  • Major upgrades DRUPAL waarbij het major versienummer verhoogd (b.v. 7 naar 8)
  • Het opstellen van de automatische testen
  • Het projectwerk dat de Toepassingsmanager moet leveren in het kader van functionele wijzigingen aan de toepassingen
Meer informatie

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij Kevin Thiels, Drupal architect & Agile coach HB-plus.

Kevin Thiels
Kevin Thiels
Drupal team lead & Agile Coach

Gerelateerde artikels