Apigee voor het ontwerpen en beheren van API’s

API
Paragraphs

Het Facilitair Bedrijf implementeerde, samen met HB-plus, een API-management platformdienst op basis van Apigee (Google). Het MyHealthViewer geeft Vlamingen mobiele toegang tot gezondheidsgegevens via dit API platform en ook het Hogeronderwijsregister maakt gebruik van het platform (https://www.hogeronderwijsregister.be).

Wat zijn API’s?

In het actuele IT-landschap zien we talrijke nieuwe toepassingen die steunen op API’s (Application Programming interfaces): mobiele toepassingen en Web 2.0 browsertoepassingen die communiceren met de back-end applicaties via API’s, het openstellen van Open Data via API’s, applicatie integratie die steunt op API’s, integratie met SAAS-diensten die steunt op API’s,  enz…

Veilig en makkelijk toegankelijk

Het aantal API’s neemt daardoor exponentieel toe, en tegelijk zien we de evolutie waarbij API’s verschillen van klassieke webservices, doordat ze flexibel op maat van afnemers en partners ontwikkeld worden en daardoor snel evolueren. Vaak zijn de afnemers van de API’s niet op voorhand gekend, zoals bij Open Data toepassingen. Deze afnemers wensen een cataloog van API’s en wensen een snel en laagdrempelig registratieproces. Al deze vragen vormen bijkomende uitdagingen voor het beheer van de API’s.

Op vlak van beveiliging is er nood aan een centrale gateway die de authenticatie en toegangsautorisatie uitvoert voor het geheel aan back-end services. Deze beveiliging moet bruikbaar zijn voor mobiele toepassingen en moet de back-end afschermen.

De VO entiteiten die optreden als API service providers hebben bijgevolg nood aan oplossingen om de API’s, de klanten en het gebruik van de API’s te beheren en om de beveiliging te voorzien.

Het API-platform wordt, op vraag van Het Facilitair Bedrijf, beheerd door HB-plus in het NMC4 datacenter.

Apigee als motivator voor ontwikkelen van toepassingen met overheidsdata

Voor de Vlaamse overheid vormt het (on-premise) API-managementplatform een middel om zowel interne als externe partijen te motiveren om toepassingen te ontwikkelen die gebruik maken van Vlaamse-overheidsdata en –transacties. Voor externe partijen en hun ontwikkelaars vormt het platform een stimulans om de API’s van de Vlaamse overheid toe te passen in hun applicaties.

De applicatie-eigenaar die API’s aanbiedt, kan met het platform alle API’s beheren: hun levenscyclus, de gebruikers, het gebruik uitgedrukt in volumes, autorisaties, … .

Mobiele apps

Mobiele apps communiceren met back-end-services door middel van API’s – Application Programming Interfaces.

API’s dienen voor het openstellen van data naar applicaties. Dit kunnen bijvoorbeeld referentiebestanden, bedrijfsgegevens of open data zijn. Ook transacties - aanvragen, toekenningen, opvragingen, … - kunnen in de vorm van een API opgeroepen worden. Het API-management wordt geïntegreerd met de oplossingen voor mobiele authenticatie.

Bron: Het Facilitair Bedrijf en i8c
Bron: Het Facilitair Bedrijf en i8c

 

Meer informatie op Vlaanderen Intern

Meer informatie over API Management diensten van Het Facilitair Bedrijf vind je op de webpagina’s van Vlaanderen Intern: https://overheid.vlaanderen.be/api-management-diensten-van-het-facilitair-bedrijf.

Voor vragen kan je contact opnemen met Stefaan Becu (HFB), Guy Crets (HFB) of Joris Bijnens (HB-plus).