Aanpassingen bestelportaal HB-plus

Bestelportaal
Paragraphs

De onderstaande wijzigingen aan het bestelportaal werden recent doorgevoerd.

Werkaanvragen voor het uit beheer nemen van gehuurde multifunctionele printer (MFP)
 • De keuzelijst met actieve MFP-toestellen werd uitgebreid met de nog actieve huurprinters uit het vorig contract. In het verleden konden deze toestellen enkel uit beheer genomen worden via de Werkaanvraag voor niet-gehuurde MFP toestellen.
 • De benaming van Werkaanvraag voor ‘Exploitatie gehuurde multifunctionele printer – verwijderen’ werd aangepast naar ‘Uit beheer nemen van een gehuurde multifunctionele printer’, conform alle andere Werkaanvragen voor het uit beheer nemen van apparatuur.
Fusie 1P en 1D entiteiten naar 1S

Aanpassing van organisatiestructuur in Servicenow, inclusief bijhorende goedkeuringsgroepen.

Vervangen van 1P* en 1D* organisaties door de nieuwe 1S* organisaties in keuzelijst bij aanvraag voor ‘Wijzigen van beheerders voor een bestaande organisatie (OU) in Delegate365’.

Prijswijzigingen Eenvoudige Werkaanvragen
 • Invoering van jaarlijkse indexatie per 01/02/2021.
 • Prijsaanpassing naar 0€ voor volgende O365 gerelateerde aanvragen:
  • Restore van een gedeelde mailbox gedurende 30 dagen in O365
  • Wijzigen van een niet-persoonsgebonden gedeelde mailbox in O365
  • Wijzigen van een gedeelde mailbox met eigen gebruikersnaam en paswoord in O365
  • Wijzigen van een resource mailbox in O365
  • Aanmaken van een groep of distributielijst in O365
  • Wijzigen van een groep of distributielijst in O365
  • Instellen van een "Out Of Office" boodschap in O365
  • Instellen van mail forwarding in O365
  • Verwijderen van mail forwarding in O365
  • Step Up of Step Down naar een ander O365 licentieprofiel uit de productcatalogus
  • Ontsluiten van een of meerdere standard App 's voor een gebruiker in O365
  • Restore van een gebruikersaccount op O365 (Exchange, SP, OneDrive) op de O365 VO tenant binnen de 30d
  • Step Up of Step Down naar een ander dienstniveau voor de toegang vanaf een mobiel toestel tot de datacenterdiensten voor de werkplek op O365
  • Aanmaken van een Team in O365
Verduidelijking bij aanvraag voor aanpassing gebruikersinformatie splitplan

Het wijzigen van het e-mailadres van de titularis van een splitplan resulteert (om technische redenen) in een deactivatie van het bestaande splitplan, gevolgd door een activatie van een nieuw splitplan. Dit heeft tot gevolg dat de gebruiker een e-mailbericht krijgt met de melding dat een nieuw splitplan werd aangemaakt, wat vaak tot verwarring leidt. Dit wordt nu verduidelijkt door een opmerking in het aanvraagformulier.

DC

Verduidelijking bij aanvraag voor aankoop van een CAP telefoontoestel

Bij aankoop van een nieuw CAP telefoontoestel dient de installatie via een specifieke aanvraag voor regieprestaties te verlopen. Een verwijzing naar de bijhorende instructies werd toegevoegd in het aanvraagformulier:

dc

Heractivatie Data overname bij smartphone

Deze dienst is afzonderlijk beschikbaar alsook in combinatie met de aankoop van een nieuw toestel. Beide aanvragen zijn terug te vinden onder de categorie ‘Smartphonediensten’:

dc

Werkaanvraag voor het verwijderen van groepen/distributielijsten

Bijkomende vermelding dat indien men een O365 groep wil laten verwijderen die gelinkt is aan een Teams site, de Teams site automatisch mee wordt verwijderd.

Gerelateerde artikels